Страници

Интернет игрите като причина за агресивно поведение сред децата (7-15 г)
За влиянието на компютрите върху децата се говори много и като цяло –лошо. Някои специалисти твърдят, че интернет  игри подпомагат проявата на агресия, вкарват детето в нереален и измислен свят, забравяйки за реалността, намаляват общителността на детето. С напредването на възрастта телевизията и компютрите може да се отрази зле на успеха в училище, общуването с приятели и развитието на комуникативните умения у детето. Интернет игрите влияят  негативно на интелектуалното им развитие, намаляват времето за образование и четене на книги.
 Игрите са опростена имитация на реалността. При тях разнообразните фактори и случайности са сведени до минимум, затова е лесно да се учиш от тях. На детето му трябва собствен опит, умения и навици, а не само гола възможност. А играейки на игра, то получава собствена територия, възможност да управлява героите, възможности да прави грешки, да трупа опит и да управлява по-добре.
Третата причина за прекаленото увлечение на децата към компютърните игри е отсъствието на опит за управление на собствения живот.
За множеството деца и юноши интернет игрите са приятен начин за запълване на свободното им време наред с играенето на традиционни игри. Но за част от тях употребата им придобива патологичен характер и измества всички останали ежедневни дейности и отговорности. Агресията в света на игрите започва да се пренася в реалния свят.
Доказано е че компютърните игри съдържащи насилие отслабват:

  • чувствителността на детето към нараняващите събития и към изпитваното от това страдание;
  • емпатията;
  • отрицателнат нагласа спрямо насилието;
  • желанието за намеса;

Агресивността породена от интернет игрите , често се проявява като сбъдната фантазия , която детето в последствие то се стреми да реализира наистина , най – често това е свързано с проява на агресия , която проявява към своите близки или приятели в училище . Това се засилва от факта че в тази възраст 7-15 г. , децата изпитват огромна нужда от одобрение и признание , на тази възраст приемат различни модели за подражание , един от който е този в компютърните игри , когато техния социален живот е ограничен те намират заслон в интернет игрите .
Последните изследвания показват, че компютърните игри влияят върху детската агресия чрез:
Ø  непосредствена награда за агресивността – играчът преминава на следващото ниво на играта;
Ø  усвояване и затвърждаване на определени действия;
Ø  идентифициране с ролята на героя от играта;
Ø  затвърждаване на модели, отразяващи агресия;
Ø  затвърждаване на схващането, че насилието е оправдано по морални съображения;
Ø  затвърждаване на убеждението, че насилието може да се използва като начин за решаване на междуличностни конфликти;
Ø  създаване на враждебни атрибутивни стилове – различни познавателни изкривявания .